รถลากสำหรับเก็บยาง

รายละเอียดสินค้า
- ไม่ต้องเดินกลับไปมาเพื่อหยิบกระสอบ
- ลากได้สะดวกด้วยมือเดียว